Контроверзе великог задужбинара: Лука Ћеловић у књижевном виђењу Драгана Ковача