ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ!

Портал Слободна Херцеговина настоји да буде у функцији одбране основних националних вриједности. У складу са чланом 10. Устава Републике Србије, трудимо се да службено писмо ћирилицу бранимо на начин да једино њу и користимо. Имајући у виду да је сваки окупатор Србима забрањивао употребу свог писма – ћирилице, трудимо се да подижемо националну свијест и код осталих медија. Текстове са портала Слободна Херцеговина могу да преносе они медији који користе српско писмо.

Осим тога потребно је још:

1. Обавезно навођење аутора текста и извора („Слободна Херцеговина“) са активном упутницом („линком“) на сам текст или главну страницу www.slobodnahercegovina.com

2. Текстови се могу преносити само у оригиналу, што значи: без скраћивања и дописивања. Сачувајте формат текста, упутнице („линкове“), табеле и фусноте.

3. Ако је ваш сајт/медиј комерцијалан и/или наплаћујете читаоцима приступ текстовима („закључани“ сајт) онда би требало хонорар платити и аутору текста који преносите са Слободне Херцеговине

4. Сва ауторска права задржавају аутори текстова и фотографија.

Уколико не поштујете ова правила сматраће се да је текст неовлашћено преузет, према Закону о ауторском делу и сродним правима, по члану 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 116, 126, 131, 136 и 140.

За све недоумице у вези са преношењем текстова обратите се мејлом на slobodnahercegovina@gmail.com.