Огорчени мјештани Улога упутили седам захтјева општини Калиновик

  • Дан уочи Благовијести мјештани МЗ Улог одржали су протестни скуп  на регионалном путу Калиновик-Улог-Невесиње, прецизније на мосту на Татинцу, изражавајући незадовољство ставом да су диксриминисани. Том приликом су дефинисали седам јасних захтјева, које је прочитао др правних наука Димитрије Ћеранић, професор на Универзитету у Источном Сарајеву. Локалној самоуправи су дали рок од три мјесеца да се испуне. У наставку доносимо допис који су мјештани МЗ Улог упутили општини Калиновик

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЛИНОВИК
НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНЕ КАЛИНОВИК

Предмет: Захтјеви, усвојени на протестном скупу одржаном 6. априла 2024. год.

Поштовани,

Овим путем достављамо вам захтјеве мјештана МЗ Улог, који су усвојени на протестном скупу одржаном 6. априла 2024. године на регионалном путу Р-433 Калиновик-Улог-Невесиње, на мосту на Татинцу. На скупу је учествовало преко 150 грађана изражавајући незадовољство због дискриминације становника који живе на подручју МЗ Улог. С тим у вези, достављамо вам сљедеће захтјеве:

  1. Од стране надлежних органа јединице локалне самоуправе, захтијевамо хитно усвајање и објелодањивање у јавности Годишњег плана о утрошку намјенских средстава уплаћених од ЈПШ „Шуме Републике Српске“ по основу надокнаде за развој неразвијених дијелова општине са којих потичу продати дрвни сортименти, за 2024. годину, као и извјештаја о утрошку ових средстава за претходних десет година, са подацима који се односе на МЗ Улог. Законом о шумама Републике Српске изричито је предвиђено да се ова средства користе за развој неразвијених дијелова општине са којих потичу продати дрвни сортименти и да се уплаћују у износу од 10% финансијских средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената утврђених по цјеновнику, по цијенама франко камионски пут. Такође, предвиђено је да се ова средства користе за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима јединице локалне самоуправе са којих потичу продати дрвни сортименти. Очито је да ова средства у претходним годинама нису коришћена на законит начин јер у посљедњој деценији није било улагања ових намјенских средстава у изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и других објеката на подручју МЗ Улог, одакле је у том периоду извезено скоро 60.000 кубних метара дрвних сортимената. Подсјећамо да ово нису једина средства која морају да се улажу у ове намјене, те представљају само дио средстава која се у ове намјене морају трошити из буџета локалне заједнице. Стога, наглашавамо да поред редовних средстава која се планирају у буџету Општине Калиновик за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима, морају бити посебно планирана и трошена средства по основу надокнаде за развој неразвијених дијелова општине са којих потичу продати сортименти.

Конкретне радње и одговор по овом захтјеву очекујемо у наредна три мјесеца.

  1. Захтијевамо хитно санирање регионалног пута Р-433 Калиновик-Улог-Невесиње, посебно макадамске дионице која је претходних мјесеци скоро непроходна за путничка возила. Осим тога, од стране надлежних органа јединице локалне самоуправе, захтијевамо хитно предузимање активности како би надлежна путарска предузећа из Фоче и Невесиња испунила своје законске и уговорне обавезе у погледу реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите регионалног пута Р-433 Калиновик-Улог-Невесиње. Реконструкција, рехабилитација, одржавање и заштита пута, између осталог, подразумијевају редовно насипање макадамског пута, равнање ударних рупа, копање и одржавање одводних канала, издраду подзида и пропуста, раскресу шуме у појасу око пута, насипање банкина, израду заштитне ограде и др., а што деценијама није уопште рађено на овом путу или је рађено у врло ограниченом обиму, супротно стандардима предвиђеним техничким прописима. С тим у вези, захтијевамо од општинских органа хитно обраћање Министарству саобраћај и веза Републике Српске, ЈП „Путеви Републике Српске“, те Инспекторату Републике Српске односно саобраћајној инспекцији, како би се спровео управни надзор над радом надлежних путарских предузећа и инспекцијски надзор на регионалном путу Р-433 Калиновик-Улог-Невесиње. У међувремену, захтијевамо ангажовање средстава и механизације општине Калиновик на хитној поправци овог регионалног пута како би се обезбиједио несметан саобраћај.

Конкретне радње и одговор по овом захтјеву очекујемо у наредних мјесец дана.

  1. Захтијевамо хитно санирање свих локалнх путева на нодручју МЗ Улог, првенствено локалног пута према Борчу. Осим тога, у складу са Законом о јавним путевима Републике Српске од стране надлежних органа јединице локалне самоуправе захтијевамо хитно усвајање и објелодањивање у јавности Стратегије развоја локалних путева као и Посебног акта о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева, којима би били обухваћени и сви локални путеви на подручју МЗ Улог.

Конкретне радње и одговор по овом захтјеву очекујемо у наредних мјесец дана.

  1. Захтијевамо хитно предузимање активности на ноправљању водоводне мреже у Улогу, те редовно одржавање ове мреже. Подсјећамо да је Улог имао водоводну мрежу још у доба Краљевине Југославије, а да у 21. вијеку мјештани сами одржавају постојећу мрежу која је прије двадесетак година дјелимично реконструисана донаторским средствима, и која у љетним мјесецима уопште не функционише. Стога, захтијевамо од органа јединице локалне самоуправе да у складу са Законом о локалној самоуправи обезбиједе услове за коришћење и одржавање водовода у Улогу.

Конкретне радње и одговор по овом захтјеву очекујемо у наредна три мјесеца.

  1. Захтијевамо хитно предузимање активности на чишћењу дивљих депонија на подручју МЗ Улог, те постављање контејнера и редовно одвожење смећа.

Конкретне радње и одговор по овом захтјеву очекујемо у наредна три мјесеца.

  1. Захтијевамо хитно предузимање активности на изградњи и одржавању приступног пута ка Црвањском језеру у селу Језеро, те уврштавање овог језера у туристичко-рекреациону понуду Калиновика и Улога, уз израду одговарајућих путоказа, промотивних материјала и сл. Осим Црвањског језера, у туристичку понуду треба уврстити и историјске споменике попут средњовјековног града у Обљу, српских средњовјековних споменика (мраморја, гребница) на Моринама, Обљу, Трешњевици и др., касарну на Обрњи, извориште ријеке Неретве и сл.
  2. Изричито се противимо изградњи планираних мини-хидроелектрана на ријеци Неретви и тражимо да се покрене поступак одузимања концесије код надлежног министарства.

Конкретне радње и одговор по овом захтјеву очекујемо у наредна три мјесеца.

Улог, 8. април 2024. године

МЈЕШТАНИ МЗ УЛОГ

 

 

 

 

 

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар