НАСЛОВИ

Соколско саборовање у Каштел Сућурцу 1937. године  

Савез Сокола организовао је летовања својих чланова и нараштајаца на Приморју. Летовали су углавном под шаторима. У Београду је 12 и 13 децембра 1936. одржан збор жупских начелника Савеза Сокола Краљевине Југославије. На збору је одлучено да се радно зборовање жупских начелника...

Бискупска посланица 1933. године и Савез Сокола

Соколске организације водиле су борбу за рушење Аустро-Угарске и стварање Југославије. Насупрот соколима католички клерикалци су се борили за одржање Аустро-Угарске Монархије. Католички клерикалци наставили су своје активности после 1918. у Југославији. У писму „С...

ОСНИВАЊЕ СОКОЛСКИХ СТУДЕНТСКИХ СРЕДИШТА НА ПОЧЕТКУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

После оснивања Бановине Хрватске 1939. дошло је до масовних напада на соколе и њихове домове.  Уз то после пакта између Совјетског савеза и Немачке комунисти су се одрекли сарадње са соколима у раду на одбрани земље. Ипак соколи нису клонули. Њихови гесло било је : „Устај ж...

УТАКМИЦЕ У БОРОВУ 1940. ЗА ПРВЕНСТВО САВЕЗА СОКОЛА У КОШАРЦИ

Савез Сокола радио је на  у увођењу нових спортова у Југославији. Уводили су нове спортове као што је било смучање, хазена, одбојка, кошарка …    Представник Лиге Црвеног крста, Вилијам Вајланд, посетио је Београд 1922. и одржао предавање о кошарци. Упознао је чланов...

ОСНИВАЊЕ САВЕЗА СОКОЛА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1929. ГОДИНЕ

Соколи су поштовали краља Александра због улоге у Првом светском рату, као и као потомка Карађорђа и Његоша.   До  1929. Соколски савез је био врховни, управни, извршни и надзорни орган соколске организације на чијем челу је био најистакнутији соко. Савез је деловао самоста...

Соколско друштво Чапљина и његове чете 

 Стојан Пудар одржао је у Чапљини састанак 29. августа 1910. На састанку је потекла идеја о оснивању Српског соколског друштва Чапљина. У селу Тасовчићи пришло је соколима 12 омладинаца. У 1911. управа друштва је приредила два излета у Клепце. Приредила је две соколске забаве...

ВЈЕРНИ КРАЉУ И ОТАЏБИНИ: Борба соколских друштaва у Дубровнику и Цавтату

Соколско друштво Дубровник било је једно од најбољих и најбројнијих соколских друштава Жупе Мостар. Друштво је 1928. организовало нараштајски слет жупе Алекса Шантић у Дубровнику. Соколски слетови и излети су били једини начин да се побуди интересовање за Соколство у селима о...