РОК ДО 13. МАЈА: Суд у Чапљини успоставља замјену земљишне књиге за Катарске општине Прењ, Клепци и Драчево

Општински суд у Чапљини

13.03.2023.

Босна и Херцеговина

Федерације Босне и Херцеговине

Херцеговачко-неретвански кантон/жупанија

ОПЋИНСКИ СУД У ЧАПЉИНИ

Земљишно књижно одјељење

Број: 053-0-Су-23-000245

Чапљина, 10.03.2023. године

 

 

На темељу чланка 63. и 67. Закона о земљишним књигама ФБиХ („Службене новине Ф БиХ“, бр. 19/03 и 54/04), Опћински суд у Чапљини,

 

НАЈАВЉУЈЕ УСПОСТАВУ И ЗАМЈЕНУ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ ЗА

КАТАСТАРСКЕ ОПЋИНЕ ПРЕЊ, КЛЕПЦИ И ДРАЧЕВО

 

Позивају се све заинтересиране особе које полажу право на признавање власништва или неког другог права на некретнинама уписаним у катастарским опћинама Прењ, Клепци, и Драчево, по новом премјеру, да то своје право пријаве поднеском у два примјерка у року од 60 дана од дана објаве овог огласа на огласној плочи Опћинског суда у Чапљини, огласној плочи Земљишно књижног одјељења суда, у Службеним новинама Федерације БиХ и Службеном гласнику БиХ и у најмање два дневна листа која се дистрибуирају у БиХ и да поднесу доказе за то надлежном Земљишно књижном одјељењу Опћинског суда у Чапљини. У супротном њихово право неће бити узето у обзир приликом успоставе земљишнокњижног улошка.

Особе које тврде да полажу право на некретнинама у наведеним катастарским опћинама могу горе наведени рок на лични/особни захтјев продужити за најмање сљедећих 90 дана, како би им се дала могућност да прибаве потребне доказе које нису могли да прибаве у 60 дана.

Уколико у продуженом року не услиједи достава нових доказа земљишнокњижни уложак ће се успоставити на темељу до тада прибављених доказа и документације коју посједује Земљишно књижно одјељење Опћинског суда у Чапљини..

Кроз пројект систематског ажурирања катастра извршен је пријенос права власништва из Књиге положених уговора (КПУ) и то КПУ – Прењ, Клепци и Драчево , у електронски вођену земљишну књигу. Стога се позивају сви власници станова и пословних простора који су своје власништво уписали у КПУ катастарских опћина која је предметом системског ажурирања, да провјере пријенос свог права власништва из КПУ-а у електронски вођену земљишну књигу увидом у исте у горе наведеним роковима.

Позивају се све заинтересиране особе да пријаве своја права и рјешавају своје имовинско-правне односе. Пријава права у првом реду је у Вашем интересу. Пријавом права осигуравате судјеловање у процесу утврђивања права на Вашим некретнинама. Добивањем рјешења о упису права и његовим провођењем у електронски вођеној земљишној књизи осигуравате апсолутну заштиту својих права. Стога Вас још једном позивамо да пријавите своја права на некретнинама и активно судјелујете у даљњем поступку.

Сви уписи у земљишне књиге за катастарске опћине које ће бити предмет успоставе или замјене земљишне књиге у оквиру „Пројекта регистрације некретнина“ у Земљишно књижном одјељењу проводит ће се без наплате судске таксе.

Увид у електронски вођену земљишну књигу, те особна/лична предаја поднесака са документацијом могућа је у Земљишно књижном одјељењу Опћинског суда у Чапљини на адреси, Улица Зринско-франкопанска Чапљина, уторком, сриједом и четвртком од 9,00 до 13,00 сати.

Поднеске је могуће доставити и путем поште на адресу Опћински суд у Чапљини, Улица Руђера Бошковића 12, 88300 Чапљина.

                                                                                                                             Предсједница

______________

Зденка Филиповић

Доставити:

-Федералној геодетској управи путем поште и путем е -маила

-у су спис

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар