Слободна Херцеговина » ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА У ФБИХ: Процедуру успостављања земљишне књиге спроводе општински судови