PISMO LUKE ĆELOVIĆA: Molim da se moja zadužbina ozakoni!