ЈУБИЛЕЈ: Београдска основна школа "Јован Дучић" слави 50 година успјешног рада