Удружење Срба из Коњица и њихових потомака у дијаспори

У мјесецу марту 2013. године приликом повременог дружења Коњичана у Новом Саду, потекла је иницијатива да се формира Удружење коњичких Срба. Наведена иницијатива је срдачно прихваћена од стране Лазаревић Милорада, Товришић Милета, Глоговац Влатка, Шмркић Миливоја, Кртолице Новице, Манигоде Чеда, Савић Здравка и Јанковић Драгана. Успостављен је контакт са Коњичанима који живе у Београду, Зрењанину, Суботици, Крагујевцу, Лајковцу, Вишеграду, Бијељини, Брчком и другим мјестима гдје смо изложили нашу иницијативу и од свих земљака смо подржани са поруком да истрајемо у реализацији те идеје.
Пришли смо реализацији иницијативе и за кратко вријеме смо сачинили базу података од 400 породица из Коњица који живе на подручју Војводине. Та база података се стално шири уважавајући чињеницу да су се на простор Војводине доселили солунски добровољци, колонисти из Другог Свјетског рата и расељена лица из задњег грађанског рата.
Дана 4. Маја 2013. Група Коњичана из Новог Сада је посјетила Коњичане у Београду гдје су усаглашени ставови и осмишљени нови предлози. Из Резултата наведених договора услиједила је израда потребних нормативних аката и одржавање оснивачке скупштине удружења, која је одржана 11.05.2013. године у Новом Саду. Шире информације о оснивачкој скупштини можете видјети у записнику, који је у прилогу. Послије оснивачке скупштине пришло се регистрацији удружења, изради печата и припремних материјала, за свечану скупштину која је заказана за 29.06.2013. године у хотелу „Аурора“ у Новом Саду са адресом – Београски кеј бр. 49б, са почетком у 11 часова.

Програм рада Удружења заснива се на следећим циљевима и задацима:

Јачању веза међу Коњичким Србима у дијаспори, без обзира на мјесто боравка и рада.
Очувању традиција завичаја кроз разне облике дружења и организовања омладине, као и будућег носиоца нашег идентитета и поријекла.
Организовање и спровођење хуманитарних активности, пружање свих облика помоћи породицама и појединцима тешког материјалног стања у складу са финансијским могућностима.
Очување и јачање пословних и других активности са циљем остварења материјалних и других услова за што бољи културни и материјални напредак.
Прикупљање података и вођење евиденције са циљем стварања базе података о личним подацима , мјесту боравка, запослењу, породичном стању и сл. ради ефикаснијег повезивања и деловања.
Стварање услова и уклапање у све токове живота подручја где живимо и радимо.
Подстицање мирољубиве и активне сарадње српско – коњичког народа са свима који желе суживот и сарадњу .
Сарадња са Српском православном црквом у остваривању циљева који ће бити дефинисани нормативним актима удружења.
Сарадња са удружењима Херцеговаца у Србији уз нормативно регулисање организовања и начина сарадње .
Активно дружење и обиљежавање датума и празника везаних за завичајну традицију.
За спровођење наведеног програма надлежан је управни одбор кога чине:

1.Лазаревић Милорад-Мишо,председник
2.Манигода Миодраг , заменик пред.
3.Глоговац Влатко, члан
4.Шмркић Миливоје, члан
5.Кртолица Ново, члан
6.Товаришић Миле, члан
7.Шмркић Јово, члан
8.Магазин Милорад, члан
9.Шиник Рајко, члан
10.Жужа Небојша, члан
11.Шиник Неђо, члан
12.Магазин Синиша , члан
13.Сарић Милован, члан
http://www.udruzenjesrbaizkonjica.com

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.

Оставите коментар