СЛАВЕНСТВО: Идеја која је повезала Русију и стари Дубровник

Славенска идеја није се никад изгубила у свијету појединих славенских племена. Боље се она афирмисала код Руса, Чеха и Пољака који су увијек живјели у компактној цјелини, док су јужни Славени били увијек расцјепкани. Код нас јавља се „славенство испрва апстрактно и ...