USPOMENE NA SOKOLE: Priredbe u Beogradu 2017. godine