НАЈОБИЛНИЈИ РОД – У ГОДИНИ ВОЋАРСKЕ KРИЗЕ: Цртица о једној љубињској градској трешњи