У Београду отворена изложба „Стећци - Босне, Херцеговине, Србије и Црне Горе”