БЕОГРАД, 8. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ: Изложба фотографија "Стећци Босне, Херцеговине, Србије и Црне Горе"