Раде Р. Лаловић: О НЕБРИЗИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И СРПСКУ  КУЛТУРУ

(Срето З. Танасић, СРПСКИ ЈЕЗИК И ЋИРИЛИЦА: ОГЛЕДАЛО СРПСКО, Прометеј, Нови Сад, 2023.г.) Књига расправа језикословних Српски језик и ћирилица: огледало српско, аутора Срета З. Танасића у издању новосадског Прометеја поред ауторовог врло инструктивног предговора садржи четрнаес...