Прибавља се документација за формирање Слободне зоне Требиња

  • Ове јесени градска управа Требиње радиће на комплетирању потребне документације и прибављању сагласности од надлежних институција како би у што краћем времену испунили све Законом предвиђене услове за добијање одобрења за формирање Слободне зоне, кажу за еКапију из Града Требиња.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

– На основу идејних пројеката за инфраструктуру, располажемо одређеним процјенама о висини инвестиције за инфраструтурно опремање слободне зоне. Међутим, прецизан податак о висини улагања за инфраструктурно уређење слободне зоне ћемо имати након завршетка израде главних пројеката.

Слободна зона Требиње је планирана просторно-планским актом „Зонинг план Ново Требиње“ на локалитету који се налази непосредно уз западну обилазницу. Планирана површина зоне је 14,50 хектара. Како појашњавају из градске управе, у планираном обухвату нема приватних парцела, што омогућава Граду да врло једноставно и брзо проведе процедуре за закуп грађевинске парцеле са потенцијалним инвеститорима.

– Град је у обавези да обезбиједи инфраструктуру до простора који је планиран за слободну зону. То значи доградњу дијела водоводне мреже и дијела саобраћајнице, канализациону мрежу до Слободне зоне. Такође, потребно је инфраструктурно уредити простор Слободне зоне, у смислу изградње ограде, јавне расвјете, саобраћајница, водоводне и канализационе мреже.

Број грађевинских парцела на којима ће се градити објекти није прецизно одређен. Зонинг план омогућава да величину парцеле прилагоде потребама потенцијалног инвеститора, с тим што парцела не може бити мања од 800 м2.

– Процјењујемо да се на простор слободне зоне може смјестити до 20 привредних субјеката. Важно је истаћи да осим дефинисаног обухвата слободне зоне постоји могућност за њено проширење, у складу са исказаним потребама. Предност ће се дати радно интензивним предузећима, инвестицијама код којих постоје позитивни ефекти трансфера технологија, као и оним које могу подржати стратешке правце развоја (пољопривреду, туризам, обновљиве изворе енергије). Дозвољена су индустријска постројења свих врста уз услов да нису загађивачи.

Предвиђено је да у слободној зони функционишу предузећа различитих профила дјелатности. Предност је могућност повезивања са другим компанијама или заједничко улагање са партнерима или добављачима на истој локацији.

Које предности могу очекивати инвеститори?

Из управе Града Требиња за еКапију кажу да је основни мотив за покретање овог пројекта запошљавање људи и смањење незапослености. Осим тога, ту су и додатни разлози, како истичу. Наиме, ради се о креирању повољног пословног амбијента ради привлачења домаћих и страних инвестиција, смањење одлива радно способног становништва, али и инфраструктурно уређење и опремање простора у обухвату Слободне зоне које ће на ширем простору створити услове за изградњу објеката различите намјене, у складу са просторно-планским документом. Појашњавају и то које предности могу очекивати они који се одлуче да своје погоне изграде у будућој Слободној зони.

– дугорочни закуп земљишта по стимулативној цијени закупа
– оне стоп схоп-канцеларија за правну, књиговодствену, савјетодавну помоћ инвеститорима
– неплаћање царинских дажбина и ПДВ-а на увозне сировине и дијелове који се користе у производњи
– могућност одложеног плаћања царинских дажбина и ПДВ-а на ону увозну робу која се користи као сировина, резервни дијелови или други улазни материјал који се на крају продаје у БиХ
– брза царинска обрада
– 99% умањење за плаћање накнаде за ренту
– 25% умањење за накнаду за трошкове уређења грађевинског земљишта
– резервација земљишта на рок од годину дана, без накнаде, уз обавезу склапања предуговора о закупу предметног земљишта
– могућност прилагођавања величине грађевинске парцеле потреби инвеститора.

– Сматрамо да је важно напоменути да у сваком моменту можемо рачунати на помоћ Владе Републике Српске. Од самог почетка реализације овог прокјекта имамо одличну сарадњу са Министарством привреде и предузетништва Републике Српске и Привредном комором Републике Српске. Такође, можемо се похвалити и одличном сарадњом са Министарством спољне трговине и економских односа БиХ, Спољнотрговинском комором БиХ и Привредном комором ФБиХ.

Планирају да заједничким снагама, свако из своје надлежности, раде на промоцији Слободне зоне Требиње.

Теодора Брњош / E kapija
Преузето са Херцеговина прес

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар