ПРЕПОРУКА ЗА ОСНОВЦЕ: Како најлакше да научите граматику српског језика

  • (Др Јадранка Милошевић,  Граматика српског језика од 5. до 8. разреда  основне школе – Приручник за основну школу)

Др Јадранка Милошевић, професор књижевности и руководилац сектора за друштвено-хуманистичке и уметничке наставне предмете у Заводу за унапређивање васпитања и образовања, издала је 2017. године Граматику српског језика од 5. до 8. разреда основне школе – Приручник за основну школу; имајући на уму колико је граматика – приручник потребна ученицима. Ова књига, уједно и граматика и приручник, намењена је ученицима основних школа и има за циљ да развије љубав према српском језику, олакша учење матерњег језика и одмах примени на датим вежбањима у књизи.

Граматика српског језика од 5. до 8. Разреда основне школе – Приручник за основну школу садржи 7 (седам) поглавља: Фонетика, Морфологија, Грађење речи, Лексикологија, Синтакса, Развој српског језика, Правопис. У сваком поглављу обрађене су наставне јединице прописане Наставним планом и програмом, које су праћене задацима за вежбање.

Пишући ову граматику-приручник, др Јадранка Милошевић има јасан став о важности матерњег језика и граматици српскога језика. У самом уводу књиге даје јасан савет ученицима: важно је прво прочитати лекцију, потом подвући важне појмове, затим ученици треба да схвате о чему се ради у прочитаној лекцији, и на крају да ураде задатке. Она у уводу додаје: Не постоји наука коју човек није савладао. Једино је тешко оно што се не разуме. Зато читајте више пута.

На прво читање ове књиге одмах се јасно уочава намера ауторке да ученицима олакша учење српског језика. У те сврхе, свака наставна јединица обрађена је веома поступно: ауторка прво обрађује наставну јединицу, затим следи задатак / задаци и одмах поступак за израду задатака. Наставне јединице су обрађене врло јасно и конкретно, задаци иду поступно – од лакших ка тежим, а врло интересантан је одељак Поступак који ученицима врло лако омогућава како да реше било који граматички задатак. На пример, дајући задатак: Подвуци све звучне гласове у речи МНОГОБРОЈНЕ; Јадранка Милошевић објашњава поступак на следећи начин: Најпре треба подвући све вокале, затим сонанте, па се треба сетити реченице Баба грди деду… и подвући звучне сугласнике. На крају добијамо да су сви гласови у речи МНОГОБРОЈНЕ звучни (страна 7). Многе наставне јединице пропраћене су фотографијама које осликавају наставну јединицу. На пример, за градивне именице дат је зидар који зида и жена која спрема оброк.

Област Фонетика обрађује гласове, говорне органе, вокале, поделу гласова по звучности, поделу гласова по месту изговора, поделу гласова према начину изговора, слог, слоготворно Р, гласовне промене, акценте. Др Јадранка Милошевић у свој приручник уноси реченице по којима се лакше памте гласови. За сонанте предлаже следећу реченицу: ветар њише нежне љупке латице мирисне јапанске руже; за уснене: бака преде вуну Фићиној мами… Овакав тип реченица свакако олакшава ученицима учење (прво слово у свакој речи даје одређену групу гласова). На јако приступачан начин ауторка доноси наставу акцената и на једноставан начин објашњава на који начин могу да се разликују дуги и кратки акценти.

На прегледан, јасан и лак начин ауторка доноси обраду Морфологије. Код глаголских облика ауторка кроз табеларан начин даје низ глагола и њихову промену, што ученицима даје могућност да лако уоче промену кроз категорију лица. Врло прецизно и детаљно наводи се промена помоћних глагола (јесам, бити, хтети) кроз глаголске облике.

У одељку Грађење речи ауторка даје поделу речи према структури (просте, изведене, сложене), објашњава префиксе, суфиксе и инфиксе; изведенице грађене помоћу суфикса, именице субјективне оцене и још неке речи, као што су архаизми, историзми, регионализми, неологизми и термини. Важно је нагласити да ауторка даје јасно упутство на који начин ученици треба да разликују архаизме и историзме. За архаизме, ауторка каже да су те речи замењене неким другим, модернијим изразима, док за историзме каже да су то речи које су некада употребљаване и да их је сада историја „прегазила“.

Четврта област Лексикологија доноси врло занимљиве примере и илустрације. На прихватљив и сликовит начин су објашњени поступци у решавању задатака. За задатак: поређај и напиши по узлазној градацији наведене речи: стрмина, падина, суноврат, улегнуће, провалија, бездан – ауторка објашњав поступак: Ако се неко нађе на врху планине, најмања опасност за некога ко тим путем иде је улегнуће. Знатно већа опасност је провалија, у њу се може упасти и тешко се из ње може изаћи. Бездан је без дна, толике је дубине, да му се дно не види, па човек не сме ни да помисли на такав пад у бездно (страна 129).

КАКО ДО КЊИГЕ

Књига  Граматика српског језика од 5. до 8. разреда  основне школе  по цијени од 1.200 динара (20КМ) може се поручити на тел +381 65 533 10 44

Мноштво примера објашњава значење падежа у области Синтаксе, као и функцију падежа у реченици. Обрађена је конгруенција, синтагма и њене врсте, функција речи у реченици, комуникативна и предикатска речница.

Почеци словенске писмености, српски језик до 19. века и биографски и реформаторски подаци Вука Стефановића Караџића су тема шестог поглавља Развој српског књижевног језика.

Област Правопис доноси најважније и најучесталије примере писања великог и малог слова, спојеног и овојеног писања речи, интерпункције и скраћеница.

У односу на друге приручнике оваквог типа, овај приручник др Јадранке Милошевић доноси једноставан приступ и лакоћу савладавања градива.

Организација књиге је врло једноствана – ауторка се креће од обраде, преко задатака до поступка њихових решавања. Научни стил је оно што карактерише граматику-приручник. Значајан је допринос ове књиге када је у питању настава Српског језика и књижевности ученицима основних школа, такође и ученицима средњих школа који могу у потпуности да обнове и провежбају знање стечено у основној школи. Сажетост, јасност, прецизност – атрибути су који најјасније описују овај приручник, те је врло упутно препоручити свим ученицима и наставницима Српског језика и књижевности.

 

НАПОМЕНА: Овај приказ објављен је први пут 2018. године: Запутил, Марија (2018). Поступно до знања. Др Јадранка Милошевић,  Граматика српског језика од 5. до 8. Разреда основне школе – Приручник за основну школу. Inn: Школски час, број 2/2018, стр: 89 – 91. Београд: Ваша књига.

 

 

 

 

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар