ОТКРИЛИ ТАЈНЕ ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ: Млади Херцеговци посјетили Музеј града Новог Сада