У ТРЕБИЊУ ГРАДУ: Спомен-пјесма на дјевојку и њену срећу неубрану (ВИДЕО)

Када дођеш у неки град, прво упитај за пјесму која о њему пјева. Ако ти кажу да такве пјесме нема, знај да то није град! Сви стари градови, утемељени законом времена и људског трајања имају и своје пјесме. Оне их славе, приповједају о њиховим житељима, спомињу лијепе часе…...