У ТРЕБИЊУ ГРАДУ: Спомен-пјесма на дјевојку и њену срећу неубрану (ВИДЕО)

Када дођеш у неки град, прво упитај за пјесму која о њему пјева. Ако ти кажу да такве пјесме нема, знај да то није град! Сви стари градови, утемељени законом времена и људског трајања имају и своје пјесме. Оне их славе, приповједају о њиховим житељима, спомињу лијепе часе…...

Горан Ж. Комар: ОПАЖАЊА ИЗ ПРОШЛОСТИ ЗАВАЛЕ

Tihomir Glavaš: „Crkvina, Zavala“, Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 3, Sarajevo, 1988, 171: „Zavala, Trebinje. Srednjovjekovna crkva i nekropola. Istraživao M. Vego 1957. Crkva, za koju se iz kasnijih izvora zna da je bila posvećena sv. Petru, jednobrodna je građevina...