Теорија еволуције или креацијанизма у школи

Ових дана водила  се жучна расправа о месту теорије еволуције и теорије  креацијанизма у наставним програмима. Сви ти предлози и примедбе остали су добрим делом недоречени, међусобно искључиви без ваљаних аргунената  за право на друго и другачије мишљење, други и другачији поглед...