ПУТ ПРАВИХ ВРЕДНОСТИ: Соколски покрет приказан кроз изложбу о спорту и олимпијском покрету у Галерији САНУ

 У Београду је отворена 14 априла 2021 изложба о спорту и олимпијском покрету у Србији  под називом „Пут правих вредности” у Галерији САНУ. Изложба има  поднаслове друштвени контекст  и Архитектонско спортско наслеђе Београда XIX и XX века. Изложба је отворена до 30 маја 2021. На...