Писмо свештеника Богдана Зимоњића и гатачких Срба књазу Данилу

Oбјављујемo писмо које није једино и овакве ствари се нијесу само у Гацку збивале – нека говори о владавини Зека Малог, толико злој и настраној да се 160 година након његове смрти питамо може ли „брод у каменицу“ иако сви добро знамо одговор. БОГДАН ЗИМОЊИ...