ПРИПРЕМЕ КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА ЗА ДРУГИ СВЈЕТСКИ РАТ

  • Коло Српских Сестара је и пре и после Првог светског рата сарађивало са Црвеним Крстом. Са заоштравањем прилика у Европи та сарадња била је проширена.

На иницијативу Управе Кола Српских Сестара Беране код среског Црвеног Крста у Беранима, одржан је тромесечни течај за добровољне болничарке. Течајем је управљао др. Новицки, лекар из Дома народног здравља. Течај је похађало 20 госпођа и госпођица из села и вароши. (1) У Дому Кола у Бијељини одржан је самарићански течај Црвеног Крста који су посетиле старије ученице 32 питомице Женске занатлијске школе. За „Коло девојака” одржан је течај за прву помоћ. (2)

На распис Главног одбора К.С.С. односно Југословенског Женског Савеза од 15 децембра 1939. Коло Српских Сестара из Босанске Грачанице одговорило је да су наше жене увек спремн да се ставе на службу својој отаџбини. (3) Према распису Главног одбора К.С.С. Коло Српских Сестара Зеница сазвало је ванредну скупштину на којој су упозорене чланице о тешким међународним приликама које налажу Колу Српских Сестара да спреми план свог рада у случају рата. Скупштина је одлучила да К.С.С. Зеница прими шивења рубља за болнице и војску и плетења потребних предмета. (4)

Краљица Марија упутила је позив за мобилизацију жена да се у случају потребе ставе у службу отаџбини. У свом Извештају Коло Српских Сестара у Параћину је истакло да су се чланице К.С.С. одазвале махом за рад у разним пословима. Истакле су : „Било их је спремних и да иду у места, која им се одреде са децом која су под заштитом Уније.” Чланице Кола учествовале су у раду са Црвеним Крстом кад год су их позвали за прикупљање прилога а исто тако и са Унијом за заштиту деце. О приликама истакле су : „У овом времену неизвесности и стрепње Коло је и даље прибављало сретства за рад, ако нас снађе оно чега се бојимо, јер ће Коло онда имати и већу делатност”. (5) У свом Извештају Коло Српских Сестара у Бања Луци истакло је да су чланице већином свршиле течајеве за добровољне болничарке и остало и све су биле стављене на располагање Црвеном Крсту и секцији Уније за заштиту деце у случају рата. Истакле су : „Држимо да ћемо нашим радом и у случају рата показати се свесне дужности чланица Кола Српских Сестара.”(6)

Главни одбор Кола Српских Сестара у Београду уступио је своју салу Црвеном Крсту за 6 месеци и зато време одржано је 9 течајева Црвеног Крста за добровољне болничарке. Течајеве је завршило 270 добровољних болничарки. Коло је решило да опреми болницу са 200 кревета. Набавили су платно, ћебад, … . У њиховој кући шила се и радила сва опрема за болницу. Упутиле су апел редовним чланицама да дођу и помогну их у том раду. Заједно са управним чланицама још 140 госпођа радило је на шивењу и плетењу. Истакле су : „Коло Српских Сестара продужиће и даљ овај посао, који ће бити користан у случају рата, а ако нас ратна олуја мимоиђе, сва ће се ова болничка спрема корисно употребити за добро народа.” Све госпођице из Одбора госпођица свршиле су болнички течај Црвеног Крста. (7) У Велесу је организован болнички течај у сарадњи са месним одбором Црвеног Крста. Идеју као жене и девојке које су течај похађале дало је Коло Српских Сестара, а техничку организацију, предаваче и друго дао је Црвени Крст. (8) Коло Српских Сестара Винковци сарађивало је са Соколским друштвом и Месним Одбором Црвеног Крста. Месни Одбор Црвеног Крста отворио је болничарски течај на коме је било 12 чланица Кола. Добиле су диплому оне које су положиле испит и радиле у локалној болници. (9) Коло Српских Сестара Крушевац је у сарадњи са Црвеним Крстом одржало течај за добровољне болничарке. Војни лекар др. Милан Тодоровић је руководио течајем. Течај је посећивало 30 чланица Кола, и завршило са положеним испитом. (10) Коло Српских Сестара је и пре и после Првог светског рата сарађивало са Црвеним Крстом. Са заоштравањем прилика у Европи та сарадња била је проширена. Спровођени су течајеви за добровољне болничарке.

 

Саша Недељковић
члан Научног друштва за историју здравствене културе Србије

 

Напомене :
„Извештаји о раду Главног одбора Кола Српских Сестара у Београду, њихових одбора у земљи и сродних друштава за 1938/39 пословну годину”, „Вардар, календар за 1940“, Београд, 1939, стр. 12;
„Извештаји о раду Главног одбора Кола Српских Сестара у Београду, њихових одбора у земљи и сродних друштава за 1938/39 пословну годину”, „Вардар, календар за 1940“, Београд, 1939, стр. 13;
„Извештаји о раду главног одбора кола српских сестара у Београду, Његових одбора у земљи и сродних друштава за 1939/1940 пословну годину”, „Вардар XXX Календар Кола Српских Сестара за просту 1941 годину”, Београд 1940, стр. 29;
„Извештаји о раду главног одбора кола српских сестара у Београду, Његових одбора у земљи и сродних друштава за 1939/1940 пословну годину”, „Вардар XXX Календар Кола Српских Сестара за просту 1941 годину”, Београд 1940, стр. 38;
„Извештаји о раду главног одбора кола српских сестара у Београду, Његових одбора у земљи и сродних друштава за 1939/1940 пословну годину”, „Вардар XXX Календар Кола Српских Сестара за просту 1941 годину”, Београд 1940, стр. 60;
Секретар Вукосава Вулетић, Претседница Доброслава М. Михаиловић, „Коло Српских Сестара – Бања Лука”, „Извештаји о раду главног одбора кола српских сестара у Београду, Његових одбора у земљи и сродних друштава за 1939/1940 пословну годину”, „Вардар XXX Календар Кола Српских Сестара за просту 1941 годину”, Београд 1940, стр. 13;
„Извештаји о раду главног одбора кола српских сестара у Београду, Његових одбора у земљи и сродних друштава за 1939/1940 пословну годину”, „Вардар XXX Календар Кола Српских Сестара за просту 1941 годину”, Београд 1940, стр. 6, 7, 9;
„Извештаји о раду главног одбора кола српских сестара у Београду, Његових одбора у земљи и сродних друштава за 1939/1940 пословну годину”, „Вардар XXX Календар Кола Српских Сестара за просту 1941 годину”, Београд 1940, стр. 19;
Секретар Милева Јањанин, „Коло Српских Сестара-Винковци”, „Извештаји о раду главног одбора кола српских сестара у Београду, Његових одбора у земљи и сродних друштава за 1939/1940 пословну годину”, „Вардар XXX Календар Кола Српских Сестара за просту 1941 годину”, Београд 1940, стр. 20;
„Извештаји о раду главног одбора кола српских сестара у Београду, Његових одбора у земљи и сродних друштава за 1939/1940 пословну годину”, „Вардар XXX Календар Кола Српских Сестара за просту 1941 годину”, Београд 1940, стр. 47;

 

 

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар