ОДБРАМБЕНИ ТЕЧАЈЕВИ САВЕЗА СОКОЛА

  • Ради стварања стручних кадрова стручњаци Савеза сокола су организовали течајеве.

Течајци су даље на жупским течајевима обучавали чланове соколских друштава и чета. Начелништво Савеза Сокола одржало је у октобру 1936. три течаја и то за путујуће жупске предњаке, течај за вође нараштаја и течај за вође деце. Одржани су у Дому Соко Београд Матице, где су течајци имали преноћиште и исхрану.

Предавали су чланови савезног стручног одбора на челу са Ф. Жицом, а главни предавач је био савезни предњак Р. Бан. Течај за путујуће жупске предњаке одржан је од 1 до 15 октобра 1936. Обухватао је 12 радних дана са 74 часа. Течај је отворио 1.октобра 1936. савезни начелник А. Пихлер. Одржана су предавања : Бан, “О васпитању предњаштва”; др. Пихлер -Волк, “О квалитету наших вежбача”; Бан, “Такмичарски рад”; Тодровић-Бан, “Како треба вежбати просте вежбе”; Бан, “Програм за општи предњачки течај”; Игњатовић-Бан, “Начин вежбања код нас”; Калман-Бан, “Јавни наступи”; Полић, “Физиологија простих вежби”; Бан-Полић-Волк, “Опис тачака за јавне наступе”; Сперњак, “О соколској штампи”; Бујкач, “Општи погледи на стање Соколства”; Стојановић, “Технички рад у четама”; Примц, “Узгајајмо Соколе”; др. В. Белајчић, “О Соколству”. На течају је обрађено градиво такмичења за нараштај и чланове на свим справама и у свим гранама лаке атлетике : Бан : вратило (6 часова), Бан : разбој (6 часова), кругови 3 часа, коњ са хватаљкама 3 часа, скок преко коња 3 часа, Полић : скок у висину 3 часа, Полић : бацање кугле 3 часа, трчање 5 часова, бацање пуне лопте, Бан : народна кола, певање корачнице, Ковач : наступи к простим вежбама, Ковач : вежба уз рецитацију „Вече на шкољу”, Бан : различитости, Бан : просте вежбе. (1)

Са повећањем ратне опасности у течајеве за путујуће жупске предњаке уведена је предвојничка обука. У Савезу сокола у Београду 1939. одржан је једномесечни течај из народне одбране за путујуће предњаке из свих жупа. (2)

Крајем октобра 1939. почео је течај из предвојничке обуке за путујуће жупске предњаке у вежбаоници Савезног дома у Београду. Сврха течаја била је да се течајцима дају солидни темељи теоретског и практичног знања из грана војне наставе, како би затим и сами у својим жупама приређивали течајеве из предвојничке обуке за предњаке соколских јединица, а ови да би се оспособили за провођење предвојничке обуке са члановима својих јединица. Течајеви су помагали задацима народне одбране и војске, која је у својим редовима добијала већ добро спремљене снаге. На течај су послале скоро све жупе своје путујуће жупске предњаке. Течај је био на интернатској основи и у строго војничком духу. Надзор над течајем вршио је савезни начелник Иван Ковач. Течај је водио члан савезног техничког одбора Франо Жиц. Наставници су били већином официри, који су изводили наставу по књизи : „Потребна знања за испите Сокола који желе да служе мање у кадру”. Књигу су написали арт. пуковник Димитрије Павловић, санитетски пуковник др. Миливоје Радуловић, арт. кап. I класе МирославТ. Рашић, арт. поручник Драгутин А. Валтер и савезни предњак Рафаел Бан. Течај је био завршен 15 децембра 1939. (3) Течај је трајао од 20 новембра до 15 децембра 1939. На течају је било 22 учесника из 19 жупа. Течајци су били смештени у просторијама Савеза Сокола, где су држана предавања о народно-одбрамбеном раду, администрацији и телесном васпитању, а из војног дела о стројној обуци, познавању оружја, настави за гађање са разним врстама оружја, познавање карти и оријентације, стражарској и ратној служби, бојним отровима, о заштити од напада из ваздуха, …. . Војна обука извођена је и на терену. Наставници на течају били су за војни део официри, а за остало чланови Начелништва и Стручног одбора Савеза Сокола. За предвојничку обуку учесници су добили војничка одела и осталу спрему. (4)

У великој дворани Соколског дома Соко-Матице у Београду 16. децембра 1939. приређен је свечани завршетак течаја. Свечаном завршетку течаја присуствовао је министар за физичко васпитање народа, Јеврем Томић, у пратњи начелника министарства М. Арачића. У име команданта Београда присуствовао је генерал Б. Врбица. …. . Присуствовали су официри наставници на течају пуковник Д. Павловић, капетан А. Глушић, капетан Д. Савић, капетан Пантелић и поручник Грујичић. Стројем војника-сокола командовао је капетан С. Грујичић. У име Савеза Сокола течајцима се обратио заменик старешине Миливоје Смиљанић. У свом говору истакао је : „Ви као соколи свесни сте велике дужности сваког појединца … . Највећа је сада ваша дужност оспособити се за одбрану земље. …. Од свих дужности највећа је одбрана земље. Уз остале соколске дужности узели сте и ову. У име Савеза сокола Краљевине Југославије захваљујем вам као и свој г.г. официрима и браћи, која су уложила труд за успех.” Министар за физичко васпитање народа Јеврем Томић у свом говору истакао је : „ … Када одете на терен ваша ће дужност бити да подижете дух и морал, како би и данашњи војници били у традицији старе и славне српске војске. …” . На поздраве одговорио је Милош Волк, соколски предњак из Бања Луке, родом из Шоштања (Словенија), истакавши да ће из свег срца радити на народно-одбрамбеном пољу. Иван Ковач, начелник Савеза СКЈ, у име Савезног Начелништва, прогласио је први течај завршеним. (5)

Сем Савеза Сокола одбрамбене течајеве организовале су соколске жупе и друштва. Соколско друштво Београд III, је на иницијативу прочелника НОО, Радослава Војновића, организовало течајеве из соколске одбрамбене приправности. У то су спадали течајеви активне и пасивне заштите за све припаднике, на којима су се упознали са предметима из народне одбране. Течајеве су могли похађати и остали грађани из околине друштва. Предавачи су били стручна лица. Обука је трајала четири месеца, а вршила се три пута недељно. Течај је отворен 3 новембра 1940. у присуству делегата Савеза Сокола Радмила Грђића, и Јове Шепе, тајника НОО, делегата жупе Београд, М.Стојановића и Д. Јовановића, представника патриотских друштава Смедеревског Ђерма и околине и целокупног чланства Соколског друштва Београд III као и свих предавача течајева. Срдачно је био поздрављен Паве Ковачев из Шибеника, преко кога су браћи шибенчанима приређене спонтане овације. После старешине друштва Добре Богдановића говорио је Радослав Војновић. Он је између осталог истакао : „Соколство сматра за дужност да методе свога рада потпуно определи према развоју дигађаја и да све своје моралне снаге и своја организациона и материјална средства стави у службу одбранбених задатака, који су нашој Отаџбини прва и најважнија брига. Сви ми, и соколи и грађани, имамо и право и дужности у овој земљи. Али да узмогнемо уживати права, потребно је да извршавамо и све своје дужности са пуним жаром својих патриотских осећаја. Вратимо се у прошлост и из ње црпимо снагу за будућност! На нама младима је будућност Отаџбине. Старешине НОО одржале су конференцију са наставницима течаја у погледу рада. Прво предавање у оквиру течаја било је 4 новембра 1940. Било је присутно 150 лица, што је прешло сва очекивања. (6) Неколико нараштајаца и чланова Соколског друтва Стари Сивац направило је излет до Црвенке, са одмором у природи, паљењем ватре и спремањем јела. За време одмора читана су поједина поглавља из књиге „Борбена обука у соколству” а посебно обука у сигнализацији барјацима. У чланку се истицало „Овакви излети треба да су што чешћи.” (7)

Начелништво Савеза Сокола одржавало је у октобру течајеве за путујуће жупске предњаке. Течајци су даље обучавали чланове жупа и соколских јединица. Са повећањем ратне опасности на течајевима је уведена предвојничка обука. Савез Сокола припремао се за одбрану земље и тако што је организовао течајеве за предњаке из народне одбране. Циљ течаја био је да се предњацима дају солидни темељи теоретског и практичног знања војне наставе, ради вођења сличних течајева у жупама, и за предњаке соколских јединица. Предњаци соколских јединица би се тиме оспособили за обуку чланова соколских јединица. Соколске течајеве прекинуо је Априлски рат 1941.

Саша Недељковић
члан Научног друштва за историју здравствене културе Србије

Напомене :
1. Б.С, „Течајеви Савеза СКЈ”, „Соколски гласник“, Љубљана, 15 децембра 1936, бр. 49, стр. 2;
2. „Соколски живот”, „Око соколово”, Београд, 1940, бр.3; Вести Соколског друштва Београд-Матица, „Око Соколово”, Београд, 1940, бр.7, стр.119; Вести Соколског друштва Београд-Матица, „Око Соколово“, Београд, 9 октобар 1940, бр.8, стр.138;
3. „Течај Савеза Сокола за пред-војничку обуку жупских предњака”, „Соколски гласник“, Београд, 15 децембар 1939, бр. 50, стр. 5;
4. „Народно-одбрамбени течај”, „Соколски гласник“, Београд, 26 новембар 1939, бр. 47 и 48, стр. 8;
5. „Свечани завршетак народно-одбрамбеног течаја”, „Соколски гласник“, Београд, 22 децембар 1939, бр. 51, стр.2;
6. Ј.м, „Наставак течајева у друштву Београд III”, „Соколски гласник“, Београд, 8 новембар 1940, бр. 45, стр. 4;
7. Ј. Каић, нараштајац, „Соколски излети у Старом Сивцу”, „Соколски гласник“, Београд, 8 новембар 1940, бр. 45, стр. 5;

 

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар