Епилог протеста Удружења Требињаца: Улица Јована Дучића остаје на Чукарици

ULICA

Читав случај почео је 24. јуна када је објављена вест да ће улица Јована Дучића у чукаричком насељу Репиште у делу између Миле Јевтовић и Учитеља Стојана Чоле звати по Ивану Табаковићу, оснивачу Одсека керамике на Академији за примењену уметност.

Ова одлука изазвала је жестоке реакције Требињаца у Београду, као и житеље ове улице. Не губећи време, Жарко Ј. Ратковић, председник Удружења Требињаца Јован Дучић у Београду упутио је протестно писмо у коме је истакнуто запрепаштење због скраћивања улице најпознатијем Требињцу.

“И сам Дучић је имао свест о томе колико је задужио српску престоницу. Када су га својевремено питали зашто не купи кућу у Београду, одговорио је: “Шта ће мени у Београду кућа, кад ћу једног дана имати улицу”, истакнуто је у писму Удружења.
Понуђено је и компромисно решење:
“Садашња улица Јована Дучића, може да промени име, само у случају да његово име понесе неки од централних београдских булевара, као што је то случај у Новом Саду.”
Удружење Требињаца је затражило поништење ове одлуке и хитан састанак са члановима Комисије.

Pismo-Udruzenja-ulica-JD-1
Од­лу­ци о пре­и­ме­но­ва­њу Ули­це Јо­ва­на Ду­чи­ћа жу­стро су се ус­про­ти­ви­ли и жи­те­љи овог де­ла Чу­ка­ри­це, тра­же­ћи од гра­да да по­ву­че од­лу­ку. Угледни дневни лист „По­ли­ти­ка” је на стра­ни „По­гле­ди” осим писма Удружења Требињаца у Београду об­ја­ви­ла и пи­смо проф. Ни­ко­ле Ру­ни­ћа, ста­на­ра ове ули­це, у ко­јем он, из­ме­ђу оста­лог, под­се­ћа да град­ском од­лу­ком „са­ми са­хра­њу­је­мо Јо­ва­на Ду­чи­ћа, по тре­ћи пут”.
До састанака није дошло, јер су чланови Комисије за именовање улица и тргова Града Београда увидели грешку и поништили првобитну одлуку.
– Кад смо доносили одлуку има­ли смо нај­бо­љу на­ме­ру, али се ипак пот­кра­ла гре­шка. У тре­нут­ку од­лу­чи­ва­ња ни­смо зна­ли да се Ули­ца Јо­ва­на Ду­чи­ћа за­пра­во про­сти­ре у це­ло­сти од Ми­ле Јеф­то­вић до Учи­те­ља Сто­ја­на Чо­ле. На тај начин би улица Јована Дучића заправо била у потпуности избрисана са мапе града. Кад смо са­зна­ли, то нам је био до­во­љан раз­лог да се сто­пи­ра од­лу­ка о ме­ња­њу назива улице – по­ру­чу­је Ја­сми­на Ми­тро­вић-Ма­рић, пред­сед­ни­ца ко­ми­си­је.
ZARKOОваквим епилогом задовољни су и у Удружењу Требињаца “Јован Дучић” у Београду.
– Најмање што Београд дугује Дучићу јесте да не мења назив улице која више од 40 година носи његово име – прокоментарисао је Жарко Ј. Ратковић за Слободну Херцеговину.
– Искрено, жао ми је што није дошло до састанка са члановима Комисије, јер је то била прилика да разменимо мишљења и да мало више сазнамо о критеријумима приликом додељивања назива улица. Требиње и Херцеговина подарили су више знаменитих личности, на нама је да не дозволимо да оду у заборав – закључио је Ратковић.

Извор: Слободна Херцеговина
Текст: Трифко Ћоровић

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.

Оставите коментар