ДНЕВНИК ЈЕДНЕ НАСТАВНИЦЕ: О чекању и његовим замкама