СРЕТЕЊЕ – дан када је започео први устанак за васкрс српске државе

КОРЕНЕ српске револуције треба сагледати у контексту ширих друштвених и историјских процеса који су се десили на простору Европе, Балканског полуострва и најпосле Београдског пашалука крајем 18. века. Питање останка турских поседа у Европи, тзв. Источно питање – отворило се...