СОКОЛСКО ДРУШТВО МАКАРСКА

Југословенски сокол у Макарској одржао је 11.јануара 1920, своју редовну главну годишњу скупштину. На скупштини је по налогу Соколског Савеза СХС ликвидирано дотадашње друштво названо од августа 1919.  Југословенски сокол у Макарској, примило јединствени соколски правилник и и...