Попис сарајевских Срба из 1882. године

Подаци о српском становништву града Сарајева и сарајевског округа, које смо добили помоћу „Шематизма православне митрополије дабро-босанске“ из 1882. године, представљају први прецизни попис српског православног становништва. Наведена су имена села, број кућа, душа и Хрис...