НЕМАЊА ДЕВИЋ: Какав је био положај Црне Горе у оквиру Краљевине Југославије?

Пар цртица на тему положаја Црне Горе у оквиру Краљевине СХС/Југославије у периоду 1918-1941: – Што због општих друштвених околности, што због исцрпљености ратовима 1912-1918, у овој земљи је на крају Првог светског рата евидентирано око 150.000 грађана без ...