ЈОВО РАДОШ: БОГОЧОВЕК И “ЧОВЕКОБОГ”

Људска гордост и уображеност (у данашњем свету), подстакнуте лажним осећајем моћи (на основама стечених земаљских “знања” и апсолутизације технолошког рационалитета), довеле су до тога да се човек почео “играти Бога”, приписујући себи божанске атрибуте и преузимајући...