ДУЧИЋ У СОМБОРУ

Постоји мноштво разноликих приступа у изучавању живота и стваралаштва Јована Дучића. То тематско бављење се посебно односи на његову поетску, прозну или дипломатску активност. Међутим, о пишчевим сомборским данима јављају се, углавном, штура сазнања и саопштења. Јер, Дучи...