СОКОЛИ У  ЦАВТАТУ

Срби католици сматрали су да је Соколство цемент у темељима Југославије. Зато су подржавали соколска друштва. (1) Са оснивачке скупштине Соколског друштва Цавтат 1931. грађани Цавтата, чувари интегралног народног југословенског јединства и државне целине упутили су со...