MAJOR OZNE O ZLOČINIMA U BEOGRADU: Moja kancelarija uvijek je bila puna naroda spremnog na saradnju!