BEOGRAD, 19. JUN 2017. GODINE: Predavanje prof. dr Momira Bulatovića - ,,Nevidljivi lanci modernog ropstva“