ЗОРАН ЈАЊИЋ: КРАТАК ИСТОРИЈАТ ХЕРЦЕГОВАЧКОГ КОРПУСА

Када су, 19. маја 1992. године, команда и јединице 13. корпуса ЈНА отишли из Херцеговине, команда новоуспостављеног Херцеговачког корпуса Војске Српске Републике БиХ под својом командом имала је сљедеће јединице: бригада територијалне одбране (брТО) са командом у Љубињу; Одред ТО...