ЗНАМЕНИТИ ХЕРЦЕГОВЦИ: Ристо Ј. Одавић дао огроман допринос развоју Народног позоришта у Београду

Кроз протекло време за рад Народног позоришта у Београду, једне од најзначајнијих културних установа, поред осталих заслужан је и један појединац из плејаде знаменитих Херцеговаца. Један од првих који је исказао своју способност, обдареност и љубав према овој врсти уметност...