ВЕСЕЛИНА МАТОВИЋА ЗА МИНИСТРА ПРОСВЈЕТЕ ЦРНЕ ГОРЕ!

Најљубазније и најотвореније, „urbi et orbi“, као дијете српскога језика и изданак старих традиција црногорског српства, вођен добронамјерним жељама, вјерујући у будућност Црне Горе и свједочећи, погледом са лажне међе, добру вољу слободарског народа Црн...