ТЕШАН ПОДРУГОВИЋ – Херцеговац од кога је Вук преписивао

„Женидба Душанова“, „Марко Краљевић и Љутица Богдан“, „Женидба Марка Краљевића, „Марко Краљевић и Арапин“, „Марко Краљевић и Муса Кесеџија“, „Цар Лазар и царица Милица“, „Новак и Радивој продају Грујицу“, „Женидба Стојана Јанковића“, само су неке од пјесама за које вјеров...