СТОЈАН ПРОДАНОВИЋ О ЈУБИЛЕЈУ СРПСКОГ КОЛА: Вјеродостојан свједок времена

„Српско коло“ феноменолошки, заслужује видно мјесто у српској култури памћења. У пет година његовог излажења, штампано је 60 бројева, а занимљиво је да се новине под именом „Српско коло“ по готово истовјетним идејема, не појављују први пут . Паралелизам разних идеја произлази и...