РАД  САВЕЗА СОКОЛА У ДУХУ СЛОВЕНСКОГ БРАТСТВА    

Соколски покрет настао је у Прагу. У Прагу је 1862. основано „Прашко гимнастичко друштво”. Професор др. Емануел Тонер је у српским народним  песмама уочио значај сокола па  је предложио 1864. да се друштву промени назив у „Прашки Соко”. До 1871. нова организациј...