ОСНИВАЊЕ СОКОЛСКИХ СТУДЕНТСКИХ СРЕДИШТА НА ПОЧЕТКУ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

После оснивања Бановине Хрватске 1939. дошло је до масовних напада на соколе и њихове домове.  Уз то после пакта између Совјетског савеза и Немачке комунисти су се одрекли сарадње са соколима у раду на одбрани земље. Ипак соколи нису клонули. Њихови гесло било је : „Устај ж...