О Стјепану Митрову Љубиши

Љубиша је био предводник Српске народне странке на Приморју и српски књижевник. Часопис „Срђ” који је уређивао Антун Фабрис објавио је да ће у Будви 24. новембра 1903. бити прослава двадесетпетогодишњице од смрти Стјепана Митрова Љубише, српског приповедача. Прослава је треба...