НЕВЕСИЊСКИ РАЗГОВОРИ: О Пиви и архимандриту Арсенију Гаговићу

Ријека Пива дијели племе Пиву на двоје: Планину пивску и Жупу пивску. Планина пивска је висораван испуњена увалама и вртачама, сиромашна и оскудна у вегетацији и са сточарским животом, као и ријетким насељима. Жупа пивска са кањонским долинама око ријеке Пиве по својој је кли...