НАГЛИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА У ДУБРОВНИКУ ЗА ВРИЈЕМЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Дубровник је у Краљевини Југославији био део Зетске бановине. Бановина је тада имала 30.284 квадратних километара и 924.986 становника. Већина становника била је православне вере 57,5%, највише у средишњем делу. Католика је било у приморју. Туризам је био у наглом развоју. Главна...