ГОРАН ЛУЧИЋ: Како са Косовом? Као са иконом.

Када је Урош Предић започео сликати „Косовку девојку“, није могао знати да ће ова композиција постати његово најпрепознатљивије историографско дјело.  Критичари су је оцијенили и као најаутентичнији приказ бојног Косовог поља. Велики сликар дјело је почео скицирати пред...