ГАТАЧКА КАМЕНА ТЕКА: OДАВНО КУМ БОЈИ У ЦРНО

Није било силе да примора Ђеда Стаја у задругу. „Чуј, заиме Бога! Пет година ме пљачкали и дигли ми „и црно иза нокта“ – сад оће и ово што је преостало! Да дам моју муку нерадницима и лупежима! И још да им алалим! .  .  . Е само про мене мртва! Не дам, бели, Златуљу, Голу...