Фалсификати у служби разарања бића Црне Горе

Проф. Павле Вујовић био је професор математике на Вишој Педгошкој школи на Цетињу, и осјећјући да се почело са кривотворењем наше историје, као што би и у будућности могло да се догађа, о свом трошку штампао је на Цетињу 1971. године једну скромну публикацију наслова ,,О бивш...