Духовна и морална обнова нације

Најбољи и најуспешнији, можда и једини начин да се очува национални идентитет је национална држава. Одбраном националне државе исказује се  љубав, коју називамо родољубље,  односно патриотизам.    И ако Уједињене нације представљју  “глобално удружење вла...